LordToken

FAQ

Często Zadawane Pytania

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania!

Koszty podczas operacji są ustawiane w czasie T, gdy operacja jest sprawdzana. Różnią się one w zależności od wielkości i zmienności rynku, co sprawia, że koszty nie są identyczne w każdym momencie podczas tej samej operacji.


Domyślna opłata wynosi 0,1%, a rabaty będą miały wpływ na wielkość transakcji i liczbę LTT na rachunku.

Żadne opłaty nie będą pobierane ze strony AUTOTRADE, ponieważ jest to usługa udostępniona, a handlowcy będą mogli nałożyć dowolne opłaty za usługi, które chcą, aby były kopiowane.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?